Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη – Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/27.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1173/6.4.2020)

Περισσότερα

Διευκολύνσεις για πολεοδομικά ζητήματα λόγω κορωνοϊού (παρατάσεις πολεοδομικών ζητημάτων). [Δελτίο Τύπου 31.3.2020 του ΥΠΕΝ – Άρθρο 54 της ΠΝΠ 30.3.2020 (ΦΕΚ Α΄75)]

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 31.3.2020 / ανάρτηση 94ης ομάδας)

Περισσότερα

Τροπολογία για την επιτάχυνση εξέτασης εκκρεμών πολεοδομικών υποθέσεων – Άμεση συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής. (Δελτίο Τύπου 4.3.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Με τέσσερα κλικ η διόρθωση των τετραγωνικών στους δήμους – Ανοίγει στις 27 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά. (Ανακοίνωση 25.2.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των παρ. 2α και 2β του άρθρου 38 του Ν.4495/17 που αφορά στη χορήγηση οικοδομικών αδειών. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/36092/1598/17.2.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί των επιτροπών που συγκροτούνται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς όπως ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Σ.Α. και επιτροπή του άρθρου 12 του Ν.4178/2013. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/16326/296/12.2.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τεύχος Οδηγιών για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11170/321/31.1.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄313/6.2.2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις αναφορικά με την αναγκαιότητα έκδοσης απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/87270/3437/22.10.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) καθώς και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017 (αρμοδιότητες Σ.Α. & ΚΕ.Σ.Α.). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου για τις περιπτώσεις υπαγωγών των Ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 (Αυθαίρετα). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551/30.12.2019 του Υφ. Οικονομικών και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4899/31.12.2019)

Περισσότερα

Προθεσμία έως 31.3.2020 στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που δηλώνουν στους Δήμους τους, προκειμένου να απαλλαγούν από την επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων. (Άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις επί των διατάξεων των άρθρων 88 & 124 του N.4495/2017 (Αυθαίρετα) με το άρθρο 69 του Ν.4647/2019

Περισσότερα

Τροποποιήσεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” – Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων. (Άρθρα 57,58,59,60 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα