ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (τελευταία ενημέρωση: 26.7.2021 / ανάρτηση 114ης ομάδας)

Περισσότερα

Παράταση βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017 έως 30.9.2021. (Ανακοίνωση 23.7.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4819/2021 “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές–πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις”. (ΦΕΚ Α΄129/23.7.2021)

Περισσότερα

Τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού. (Ανακοίνωση 2.7.2021 του ΥΠΕΝ – Ανακοίνωση 2.7.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 “αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές” του Ν.4495/17, όπως ισχύει. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25.6.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιοχές εκτός σχεδίου. (Ανακοίνωση 9.6.2021 και Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Υπολογισμός παλαιότητας ακινήτου. (Απόφαση Αριθμ.60449ΕΞ2021/24.5.2021 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2146/24.5.2021)

Περισσότερα

Ακύρωση προγενέστερων αιτήσεων οικοδομικών αδειών. (Ανακοίνωση 28.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 ΥΑ «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017» (Β΄3136/2018). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/17.5.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2090/20.5.2021)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος e–adeies και νέες λειτουργίες. (Δελτίο Τύπου 25.5.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προσαρμογή του «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν.4759/2020. (Ανακοίνωση 24.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Σημαντική ενημέρωση για την αναβάθμιση του «e-Άδειες» σύμφωνα με το Ν.4759/2020 (ενημέρωση Μηχανικών για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεών τους – προθεσμίες). (Ανακοίνωση 18.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/21.4.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1851/7.5.2021)

Περισσότερα

Προσθήκη πεδίου στην καταχώριση ιδιοκτησιών. (Ανακοίνωση 11.5.2021 στην ιστοσελίδα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ” του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις και διορθώσεις του ΥΠΕΝ για αυθαίρετα, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ετοιμόρροπα κτίρια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και ΣΦΗΟ, με διατάξεις του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α΄44/26.3.2021)

Περισσότερα