ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 21.9.2020 / ανάρτηση 101ης ομάδας)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την καταληκτική ημερομηνία 30.9.2020 – Σύσταση για σειρά προτεραιότητας στις καταχωρήσεις. (Ανακοίνωση 16.9.2020 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Δεν θα δοθεί νέα παράταση για τα αυθαίρετα. (Δελτίο Τύπου 15.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά. (Δελτίο Τύπου 24.8.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. (Δελτίο Τύπου 30.7.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διατάξεις τεχνικού ενδιαφέροντος με το Ν.4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4710/2020 – ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Παρατάσεις οικοδομικών αδειών έως τις 31.12.2022. (Άρθρο 52 του Ν.4710/2020 – ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση αυθαιρέτων – Τρίμηνη παράταση με τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση. (Δελτίο Τύπου 16.7.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699/7.7.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2998/20.7.2020)

Περισσότερα

Αιτήσεις προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής για επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές – Τροποποίηση της “Εφαρμογής γνωμοδοτήσεων Σ.Α.” του e-Άδειες. (Ανακοίνωση 30.6.2020 στην ειδική ιστοσελίδα του ΤΕΕ “ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ / ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ Ε-ΑΔΕΙΕΣ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Σ.Α.”)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/58132/623/18.6.2020 Ορθή επανάληψη ως προς τα σχετικά, του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ξεμπλοκάρουν οι άδειες από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. (Δελτίο Τύπου 24.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1940/21.5.2020)

Περισσότερα