ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 1.3.2021 / ανάρτηση 107ης ομάδας)

Περισσότερα

Σε λειτουργία οι προσαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ από τις αλλαγές του νόμου 4759/2020. (Δελτίο Τύπου 8.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προσαρμογή συστήματος αυθαιρέτων ν. 4495/2017 στα δεδομένα του ν. 4759/2020. (Ανακοίνωση 8.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 5.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παράταση κατά ένα έτος στην υποβολή δικαιολογητικών για τα αυθαίρετα στο Ν.4178. (Ανακοίνωση 2.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ – Ανακοίνωση Τύπου του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄334/29.1.2021)

Περισσότερα

Έναρξη Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 29.1.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄287/27.1.2021)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Υποχρεωτική από 1.2.2021. (Ανακοίνωση Τύπου 26.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων από το ΤΕΕ (video)

Περισσότερα

Ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από 1η Ιανουαρίου 2021. (Ανακοίνωση 30.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νόμος 4759/2020 “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄245/9.12.2020. Επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)

Περισσότερα

Τρίμηνη παράταση για την ανάρτηση δικαιολογητικών Ν.4014/2011 (Α΄209) στο Ν.4178/2013 (Α΄174). (Δελτίο Τύπου 5.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση την ένταξης στον Ν.4495/2017 μέχρι την ημερομηνία 15.10.2020. (Ανακοίνωση 2.10.2020 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Δυνατότητα μέχρι 15.10.2020 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης στον Ν.4495/2017 για όλες οι αιτήσεις-δηλώσεις που εισήχθησαν σε στάδιο επεξεργασίας μέχρι και τις 30.9.2020. (Επικαιροποιημένη Ανακοίνωση 1.10.2020 του ΤΕΕ)

Περισσότερα