Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 “αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές” του Ν.4495/17, όπως ισχύει. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25.6.2021 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25.6.2021 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin