Διευκρινήσεις και οδηγίες για τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1133/17.7.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Υπηρεσία αναζήτησης βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 9.7.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Επικαιροποίηση της ύλης του εγχειριδίου ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα. (Έκδοση της ΑΑΔΕ – Ιούλιος 2018)

Περισσότερα

Οι τελευταίες αλλαγές στο νόμο «Κατσέλη-Σταθάκη» για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, με το ν.4549/2018. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1122/26.6.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 26.7.2018 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1121/25.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2478/27.6.2018)

Περισσότερα

Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των ΑΕ από Πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς Α΄ Τάξης (άρθρο 147 του Ν.4548/2018). (Δελτίο Τύπου 27.6.2018 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα. (Έκδοση της ΑΑΔΕ – Ιούνιος 2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β΄4643) Απόφασης της Υφυπ. Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄62). (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1116/19.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2319/19.6.2018)

Περισσότερα

Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. (KYA Αριθ.64182/14.6.2018 Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2277/15.6.2018)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4549/14.6.2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄105/14.6.2018)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4548/13.6.2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”. (ΦΕΚ Α΄104/13.6.2018)

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/γ0013/9.6.94 (Β΄549) απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1113/12.6.2018 Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2192/12.6.2018)

Περισσότερα

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017. (Ανακοίνωση 8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διαθέσιμες οι εφαρμογές υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) και υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, φορολογικού έτους 2017

Περισσότερα

Νόμος 4541/2018 “Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄93/31.5.2018)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 1012345...10...Τελευταία Σελίδα »