Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016. (Εγκύκλιος ΠΟΛ1174/13.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄287).(Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1171/29.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3964/12.9.2018)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦΑ1136043ΕΞ2018/17.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ 45231/20.4.2017 (Β΄1445) “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄240)”. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΔΕΑΦ1128500ΕΞ2018/28.8.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3965/12.9.2018)

Περισσότερα

Έναρξη Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού και ορισμός Μελών αυτού. (Απόφαση Αριθμ.πρωτ.94004/10.9.2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου. (Εγκύκλιος-39 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/744/1057408/6.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Εργων. (Εγκύκλιος-38 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./487/1057558/6.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν.4172/2013. (Απόφαση ΠΟΛ:1168/22.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3717/30.8.2018)

Περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με την άρση δέσμευσης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) για ορισμένες περιπτώσεις δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί λόγω διενέργειας φορολογικού ελέγχου. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1169/22.8.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (πληρότητα αίτησης, διαδικασία διαπραγμάτευσης, προθεσμίες κλπ). (ΚΥΑ Αριθμ.86768/13.8.2018 – ΦΕΚ Β΄3498/21.8.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1148/27.7.2018 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3381/10.8.2018)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις διατάξεων για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1163/9.8.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα. (Έκδοση Αυγούστου 2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις για την εκκαθάριση φόρου των αμειβόμενων με “μπλοκάκι” που δηλώνουν μισθωτοί. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ1115232ΕΞ2018/27.7.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018/1.8.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 1112345...10...Τελευταία Σελίδα »