Τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Χορήγηση παρατάσεων των προθεσμιών που αφορούν το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μηχανικών. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Άμεσα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Συγκρότηση των επιτροπών για τα αυθαίρετα που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 116 του Ν.4495/2017. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 που απαιτεί την κατάταξη των νεοανεγειρόμενων κτηρίων τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α από 1.1.2020. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παράταση λειτουργίας των επιτροπών και συμβουλίων του Ν.4178/13 & συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ν.4495/17. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παράταση της δυνατότητας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών με έκπτωση του ειδικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4546/2018, καθώς και της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων της πλατφόρμας του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II” πριν την έναρξη λειτουργίας της στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Άρση της αναποτελεσματικότητας της εφαρμογής του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II”. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων και επιτροπών & συγκρότηση νέων οργάνων ελέγχου του Ν.4495/2017. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το θέμα της Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περισσότερα

Νέα παρέμβαση για το θέμα της αδυναμίας έκδοσης Αδειών Δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές μέχρι την οριστική κύρωση των Δασικών χαρτών

Περισσότερα

Παρέμβαση για παράταση προθεσμίας εγγραφής των επιχειρήσεων και καταχώρισης των εγκαταστάσεών τους καθώς και της υποβολής της έκθεσης αποβλήτων στο Η.Μ.Α. για τα έτη 2015 και 2016

Περισσότερα