Προανάρτηση Κτηματολογίου στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας του Νομού Μεσσηνίας. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Ένταξη ελευθέρων επαγγελματιών Μηχανικών σε επιδοτούμενα Προγράμματα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των τεχνικών τους γραφείων. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

Περισσότερα

Παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 (Ενεργειακή απόδοση κτηρίων). (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου & ένταξη υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 5 στο Ν.4495/17 μέσω υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών στην κατηγορία 5 του Ν.4495/2017. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Προτάσεις Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”. (Επιστολή στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”: Ευθύνες του ΥΠΕΝ – Προτάσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Ανάγκη άμεσης τροποποίησης του άρθρου 128 του Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παρατηρήσεις-προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου: “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αποζημίωση μελών εκπροσώπων ΤΕΕ που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα αρμοδιότητας των Δήμων. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα