Αποζημίωση μελών εκπροσώπων ΤΕΕ που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα αρμοδιότητας των Δήμων. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παρατηρήσεις-επισημάνσεις του ΤΕΕ Πελοποννήσου επί του Σχεδίου Νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας”

Περισσότερα

Χορήγηση παρατάσεων των προθεσμιών που αφορούν το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μηχανικών. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Άμεσα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Συγκρότηση των επιτροπών για τα αυθαίρετα που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 116 του Ν.4495/2017. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 που απαιτεί την κατάταξη των νεοανεγειρόμενων κτηρίων τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Α από 1.1.2020. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παράταση λειτουργίας των επιτροπών και συμβουλίων του Ν.4178/13 & συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ν.4495/17. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Παράταση της δυνατότητας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών με έκπτωση του ειδικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4546/2018, καθώς και της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων της πλατφόρμας του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον II” πριν την έναρξη λειτουργίας της στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα