Παρέμβαση για τα επαγγελματικά δικαιώματα και το νομοθετικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου

Περισσότερα

Ψήφισμα διαμαρτυρίας της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου κατά της επιχειρούμενης «εξουδετέρωσης» των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο

Περισσότερα

Παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Παρέμβαση για το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

Περισσότερα

Παρέμβαση για άμεσες ενέργειες επίλυσης των δυσβάσταχτων ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών

Περισσότερα

Παρέμβαση για την προαιρετική καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στα υποβαλλόμενα στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet

Περισσότερα

Προτάσεις-αιτήματα σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές (διέλευση δικτύου φυσικού αερίου προς Μεγαλόπολη)

Περισσότερα

Αίτημα για άρση των άδικων περιορισμών στην εφαρμογή ισχύος του Ν.4156/13 (αρθ.4: εγγυητική επιστολή προκαταβολής) & του Ν.4146/13 (αρθ.59: μείωση κλιμακωτών πρόσθετων εγγυήσεων)

Περισσότερα

Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της Νομοθεσίας που διέπει την κυκλοφορία και χρήση των Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων Έργων

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Προτάσεις εξορθολογισμού διοδίων αυτοκινητόδρομου «Μορέας» και αποκατάστασης φθορών-συντήρησης οδικού δικτύου…”

Περισσότερα

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Αποκομιδή απορριμμάτων-ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων…”

Περισσότερα

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Ασφαλιστικό-Φορολογικό μηχανικών”.

Περισσότερα

Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Πελοποννήσου: Εισήγηση Προέδρου για “νέο τρόπο έκδοσης άδειων δόμησης και αυθαίρετα” που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Περισσότερα

Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Εκτός Σχεδίου Δόμηση και Χωροταξικός Σχεδιασμός”.

Περισσότερα