Διοικούσα Επιτροπή

Σύνθεση Προεδρείου
Πρόεδρος: ΤΣΙΩΛΗ Χαρίκλεια, (Νομός Αρκαδίας)
Αντιπρόεδρος: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία, (Νομός Μεσσηνίας)
Γεν. Γραμματέας: ΒΕΡΟΥΤΗΣ Βασίλειος, (Νομός Λακωνίας)

Μέλη
ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Λάμπρος, (Νομός Αργολίδας)
ΜΠΟΥΡΑΣ Ιωάννης, (Νομός Μεσσηνίας)
ΜΩΡΑΚΕΑ Κυριακή, (Νομός Μεσσηνίας)
ΣΑΣΣΑΛΟΣ Ιωάννης, (Νομός Αρκαδίας)
ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος, (Νομός Αργολίδας)
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Παύλος, (Νομός Κορινθίας)