Διευκρινίσεις σχετικά με τις ανακοινώσεις και πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά τον Β΄ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”. (Ανακοίνωση 17.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Προετοιμασία για τον Β΄ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 16.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του Β΄ κύκλου του “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 12.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αποστολή Κωδικού επαλήθευσης διεύθυνσης email, κατά τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Β΄ κύκλου. (Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανάρτηση Τεχνικών Εγχειριδίων Πληροφοριακού Συστήματος και Οδηγιών για την υποβολή αίτησης. (Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανάρτηση Οδηγιών και εγγραφή νέων χρηστών στον Β΄ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” (έναρξη εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα στις 10.7.2019 και ώρα 12.00 πμ). (Ανακοίνωση 5.7.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.Π.171563/131/21.2.2018 (ΦΕΚ Β΄756/2.3.2018) ΚΥΑ με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59473/486/28.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2763/3.7.2019)

Περισσότερα

Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2597/28.6.2019)

Περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”. (Απόφαση Έγκρισης Αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/59499/487/28.6.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Β΄ κύκλος του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II” (Προκήρυξη – Οδηγός Εφαρμογής – Παραρτήματα Οδηγού). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/24.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2583/27.6.2019)

Περισσότερα

Αποστολή σε ΦΕΚ του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 27.6.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της οικ.175275/22.05.2018 ΥΑ (Β΄1927) “Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/49646/560/31.5.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2429/20.6.2019)

Περισσότερα

Προσωρινή διακοπή στις 19.6.2019, 26.6.2019 και 3.7.2019 της διά ζώσης υποστήριξης – Help Desk ΚΕΝΑΚ. (Ενημέρωση 18.6.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου για Εξοικονόμηση κτηρίων – ομιλίες και επικαιροποιημένο ενημερωτικό. (Δελτίο Τύπου 12.6.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.9.2019 της προθεσμίας καταχώρησης Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου. (Δελτίο Τύπου 31.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα