Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο οδηγός του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. (Δελτίο Τύπου 26.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.4122/2013 για την “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” – Δυο προσαρμογές λόγω των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού – Ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Προγράμματος. (Δελτίο Τύπου 16.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

“Εξοικονομώ–Αυτονομώ”: Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές για την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. (Δελτίο Τύπου 9.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

“Εξοικονομώ–Αυτονομώ”: Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για τεχνικά θέματα και απορίες στην προετοιμασία προτάσεων. (Ανακοίνωση 26.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανοίγει στις 20.10.2020 το helpdesk για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. (Δελτίο Τύπου 19.10.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 ξεκινά το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” – Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού για καλύτερη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων. (Δελτίο Τύπου 13.10.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Α.Π.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄2583) ΚΥΑ “Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410/2.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2841/13.7.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ΄αρ.171563/131/21.2.2018 ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020” (Β΄756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399/30.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2760/7.7.2020)

Περισσότερα

Νέες Υπαγωγές Β΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”. (Ανακοίνωση 5.6.2020 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέες Υπαγωγές Α΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”. (Ανακοίνωση 5.6.2020 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διατάξεις που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στα ΠΕΑ και στην υποχρεωτικότητα nZEB. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ του Ν.4685/2020 – ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.Π.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄2583/27.6.2019) ΚΥΑ “Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31918/191/31.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1338/13.4.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.Π.171563/131/21.2.2018 (Β΄756/2.3.2018) ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31895/190/31.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1338/13.4.2020)

Περισσότερα

Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΝ-ΤΕΕ για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. (Δελτίο Τύπου 13.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα