Επικοινωνία

Η ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του ΤΕΕ / Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου είναι:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
Ηρώων Πολυτεχνείου 19
τ.κ. 22 132 , Τρίπολη
Τηλ.: 2710226703 , 2710241940 , 2710241941
Fax: 2710222127
e-mail: tee_trip@tee.gr