Εξυπηρέτηση Μηχανικών για ασφαλιστικά θέματα. (Ανακοίνωση 26.6.2019 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένων υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών. (Ενημερωτικό Έγγραφο Αρ.πρωτ.3774/11.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Παρατείνεται, μέχρι 26 Αυγούστου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, σε κτηματογραφούμενες περιοχές της Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 11.7.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 της Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού – ΦΕΚ Β΄2837/5.7.2019)

Περισσότερα

Παράταση (μέχρι 31.12.2019) λειτουργίας συλλογικών οργάνων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57691/7404/13.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2739/3.7.2019)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 30.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στη Λακωνία. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685/27.6.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2708/2.7.2019)

Περισσότερα

Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο! (Ανακοίνωση 27.6.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών” (Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2.000.000 ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία και παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών. (Ανακοίνωση 27.6.2019 του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα)

Περισσότερα

Περιβαλλοντική έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (ΚΥΑ Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19273/1264/24.6.2019)

Περισσότερα

Αποστολή σε ΦΕΚ του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 27.6.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Έως 15.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και έως 17.9.2019 για τους κατοίκους εξωτερικού, οι νέες προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις περιοχές που κτηματογραφούνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης των Υπολοίπων Περιοχών της Κορινθίας (Πατρών 76, Κόρινθος). (Δελτίο Τύπου του Γραφείου Κτηματογράφησης Υπολοίπων Περιοχών Π.Ε. Κορινθίας)

Περισσότερα

Έως 15.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και έως 17.9.2019 για τους κατοίκους εξωτερικού, οι νέες προθεσμίες για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στις περιοχές αρμοδιότητας του Γραφείου Κτηματογράφησης Ναυπλίου (Άργους 109, Ναύπλιο). (Δελτίο Τύπου του Γραφείου Κτηματογράφησης Υπολοίπων Περιοχών Π.Ε. Αργολίδας)

Περισσότερα

Τροποποίηση άρθρου 53 Ν.4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.3290/14.6.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Προστασία – οριοθέτηση – αποκατάσταση υδατορεμάτων. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31.5.2019 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα