Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο! (Ανακοίνωση 20.3.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 14.3.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Ανανεωμένος Οδηγός Κτηματογράφησης Για Τον Πολίτη & χρηστικό Infographic. (Ανακοίνωση 7.3.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο για «ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες» την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Περισσότερα

Ξεκίνησε στις 25 Φεβρουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές του Νομού Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 26.2.2019 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Παράταση και αναστολή (έως 12.4.2019) καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις – χαλαζοπτώσεις) την 12.1.2019 στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. (Απόφαση Αριθμ.Α.1057/11.2.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄487/19.2.2019)

Περισσότερα

Θετική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB) για την Ειδική Συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ στην Attica Bank ΑΤΕ. (Ανακοίνωση 19.2.2019 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτιρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (ΥΑ Αριθμ.ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1474/Α321/5.2.2019 – ΦΕΚ Β΄456/15.2.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής. (ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.1.2019 – ΦΕΚ Β’408/14.2.2019)

Περισσότερα

Αναβάθμιση της εφαρμογής «e-Διακηρύξεις» του ΤΜΕΔΕ. (Δελτίο Τύπου 15.2.2019 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών». (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 – ΦΕΚ Β΄436/14.2.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου 2019 δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του Ν.3869/2010 (Α΄130) – Κύρωση με Νόμο της από 31.12.2018 σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. (Άρθρο 1 Νόμου 4592/13.2.2019 – ΦΕΚ Α΄20/13.2.2019)

Περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη Δράση: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις». (Ανακοίνωση 13.2.2019 στον ιστότοπο antagonistikotita.gr του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. (Ανακοίνωση 12.2.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Υπαγωγή στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. (Τεχνική Οδηγία 4/2019 με Α.Π.789/7.2.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα