Προκήρυξη του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Νομού Κορινθίας ανοιχτού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο “Ανάπλαση-πεζοδρόμηση οδού Π. Τσαλδάρη από Βαγενά έως Κυανή Ακτή”. (Αριθ.πρωτ.7213/19.7.2018)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4554/18.7.2018 “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄130/18.7.2018)

Περισσότερα

Ενέργειες, με προθεσμίες ανάλογα με το χαρακτηρισμό της έκτασης, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι παραγωγοί σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες. [Ανακοίνωση 18.7.2018 του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)]

Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του ν.4447/2016 (Α΄241). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/25.6.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2818/16.7.2018)

Περισσότερα

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν.4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.4/2018/12.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΦΕΚ Β΄2837/16.7.2018)

Περισσότερα

Βοηθητικός πίνακας αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον Εθνικό Τύπο κατά το ν.4412/2016 (2η έκδοση 13.7.2018). (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ για αυτοαπασχολούμενους (Μηχανικούς, Δικηγόρους κλπ) του πρώην ΕΤΑΑ. (Δελτίο Τύπου 16.7.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Διευκρινιστική επιστολή προς επαγγελματίες και Φορείς. (Ανακοίνωση 16.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας (Υ.Α 2216Β΄/14-6-2018). (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου. (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Επαναλειτουργία (από 12.7.2018) Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». (Ανακοίνωση 11.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Από 5.7.2018 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). (Δελτίο Τύπου 4.7.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων – Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 59/21.6.2018 “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. (ΦΕΚ Α΄114/29.6.2018)

Περισσότερα

Οδηγός της ΜΟΔ Α.Ε. για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. (Έκδοση 2η, Μάιος 2018)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 4112345...102030...Τελευταία Σελίδα »