Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας (Υ.Α 2216Β΄/14-6-2018). (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου. (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Επαναλειτουργία (από 12.7.2018) Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». (Ανακοίνωση 11.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Από 5.7.2018 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). (Δελτίο Τύπου 4.7.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων – Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 59/21.6.2018 “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. (ΦΕΚ Α΄114/29.6.2018)

Περισσότερα

Οδηγός της ΜΟΔ Α.Ε. για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. (Έκδοση 2η, Μάιος 2018)

Περισσότερα

Ξεκίνησε στις 28.6.2018 η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα». (Ανακοίνωση 28.6.2018 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Τροποποίηση χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων. (Ανακοίνωση Αριθ.Πρωτ.32766/28.6.2018 του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ σε αιτήματα έγκρισης χωροθέτησης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.οικ.10798/25.6.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018 η επανυποβολή στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) των αιτήσεων οφειλετών που ματαιώθηκε η συζήτηση. (Ανακοίνωση 25.6.2018 της ΕΓΔΙΧ)

Περισσότερα

Η υπηρεσία παροχής νομικής υποστήριξης του ΤΕΕ προς του Μηχανικούς μέλη του, εκτάκτως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 θα λειτουργήσει από τις 11.00 έως 13.00. (Ανακοίνωση 25.6.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.34715/785/20.6.2018 – ΦΕΚ Β΄2414/25.6.2018)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών. (ΚΥΑ Αριθμ.63577/13.6.2018 – ΦΕΚ Β΄2380/21.6.2018)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση λειτουργίας νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων”. (Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας μέχρι και την Πέμπτη 30.6.2018)

Περισσότερα
Σελίδα 2 από 4112345...102030...Τελευταία Σελίδα »