Στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων. (Ανακοίνωση 11.12.2020 του ΥΠΕΝ – Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338/7.12.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας / ΦΕΚ Β΄5447/9.12.2020)

Περισσότερα

Από 1.3.2021 η έναρξη ισχύος των εγκεκριμένων 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες

Περισσότερα

Διευκρινήσεις επί εγκυκλίου – Δυνατότητα χρήσης τμημάτων δασικών οδών, αντιπυρικών λωρίδων και άλλων τεχνικών έργων, για την εκτέλεση κοινωφελών έργων. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/117825/5710/7.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24.11.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄5287/1.12.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 28.12.2020 για τη Δράση “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”. (Απόφαση Αρ.Πρωτ.6754/1496/Α3/10.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Νέα επιστολή προς το ΥΠΕΝ για παράταση της έναρξης του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ–ΑΥΤΟΝΟΜΩ”. (Ανακοίνωση 7.12.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Από 1.12.2020 έως 21.12.2020 η υποβολή αιτήσεων για τον παρόντα κύκλο. (Ανακοίνωση 30.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νόμος 4756/2020 “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”. (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις για τις οικοδομικές άδειες σύμφωνα με το Ν.4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4727/2020 (Α΄184). (ΚΥΑ Αριθμ.32066/ΕΞ2020/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5123/19.11.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο από την 1.1.2021. (Εγκύκλιος με Α.Π.32607ΕΞ/2020/19.11.2020 και Αριθμ.Φακ.ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18, του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για κατόχους σταθμών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020). (Ανακοίνωση 23.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς – Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση αριθμ.112/11/22.10.2020 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄4912/9.11.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση: σύνταξη καταλόγου μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 6.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Σύνταξη Καταλόγου Ανταπόκρισης και Δράσης σε Έκτακτες Καταστάσεις – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διπλωματούχους Μηχανικούς του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 4.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα