Σεμινάριο με θέμα : «Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού 2017-2018 (Προσθήκες – Αλλαγές Χρήσης – Αλλαγές Σπουδαιότητας – Επεμβάσεις) & 3DR.STRAD – 3DR.STEEL (EC1, EC3, 2η Αναθεώρηση ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΦΕΚ350Β)». Από 30.10.2017 έως 1.11.2017

Περισσότερα

Διημερίδα με θέμα : «Η ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και Μελετών με βάση το νέο Ν. 4412/2016». Τρίπολη 5 και 6 Οκτωβρίου 2017

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)». Τρίπολη 10.5.2017

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Νόμος 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”: Εφαρμογή & προοπτικές ανάπτυξης». Τρίπολη 26.4.2017

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ο νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4387/16 και η λειτουργία του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ». Τρίπολη 29.3.2017

Περισσότερα

Ενημερωτικά Σεμινάρια με θέμα : «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού». Τρίπολη 1.2.2017, Κόρινθος 10.2.2017 και Καλαμάτα 20.2.2017

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων & Δημοσίων Χώρων – Ζητήματα Εφαρμογής & Κανονισμών». Κόρινθος 14.12.2016

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Νότια Πελοπόννησος: Ιστορική Ταυτότητα – Πολιτισμικό Τοπίο – Καινοτομία». Καλαμάτα 11.11.2016

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Αποτίμηση & επεμβάσεις σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα & τοιχοποιίες». Τρίπολη 5.11.2016

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Οι εξελίξεις στο επάγγελμα του Μηχανικού». Τρίπολη 31.10.2016

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση-εσπερίδα με θέμα : «Σκυρόδεμα ΚΤΣ 2016 Νέες Τεχνολογίες». Κόρινθος 21.10.2016

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Ναύπλιο: Ταυτότητα, Προστασία και Ανάπτυξη». Ναύπλιο 8.10.2016

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Αρκαδίας μοναδικότητα: ταυτότητα του τόπου και σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις». Τρίπολη 17.9.2016

Περισσότερα

Εκδηλώσεις της εταιρείας ACE-Hellas στο ΤΕΕ Πελοποννήσου από 19 έως 22 Ιουλίου 2016

Περισσότερα

Ημερίδες με θέμα : «Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους Εργασίας». Τρίπολη 15.6.2016, Καλαμάτα 28.6.2016, Κόρινθος 30.6.2016, Ναύπλιο 7.7.2016 και Σπάρτη 13.7.2016

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 512345