Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σπάρτης – Κατάργηση του Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σελλασίας – Σύσταση Υποκαταστήματος Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.ΔΣ124/8/4.2.2021 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄519/10.2.2021)

Περισσότερα

Ενίσχυση 400 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες: Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 11.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ενίσχυση 400 ευρώ: νέα κοινή επιστολή των επιστημονικών φορέων προς το Υπουργείο Εργασίας. (Ανακοίνωση 11.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 15.2.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 2ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 8.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», για το έτος 2021. (Ανακοίνωση 2.2.2021 του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»)

Περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄334/29.1.2021)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄287/27.1.2021)

Περισσότερα

Ανάρτηση δασικού χάρτη περιοχής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Ανακοίνωση 26.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου – Υποχρεωτική από 1.2.2021. (Ανακοίνωση Τύπου 26.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄90). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.5004/22.1.2021 – ΦΕΚ Β΄189/23.1.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 1.2.2021)

Περισσότερα

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής π.ε. Αρκαδίας, και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.7503/15.1.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας)

Περισσότερα

Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 Ν.4685/2020. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα