Ασφαλιστικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1.1.2020 – Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας έως 24.7.2020. (Ενημέρωση 9.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Μείωση από 1.6.2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-31 Αριθμ.Πρωτ.147740/8.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών. (Εγκύκλιος-30 Αριθμ.Πρωτ.146600/Σ.233/7.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2020. (Δελτίο Τύπου 3.7.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ – Υποβολή αιτήσεων για τη Β΄ κατασκηνωτική περίοδο μέχρι 9.7.2020. (Ανακοίνωση 3.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 10.7.2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.143140/3.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προς τους υπόχρεους υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020, Εργοδότες Κοινών επιχειρήσεων & Οικοδομικοτεχνικών Έργων – Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή Α.Π.Δ. από 1.7.2020 έως 7.7.2020. (Ανακοίνωση 2.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υποβολή ΑΠΔ για τη μισθολογική περίοδο Μαΐου 2020. (Ανακοίνωση 30.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. (Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.26103/1031/30.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.137516/30.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων. (Εγκύκλιος-29 Αριθ.πρωτ.136473/29.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.134900/26.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.131641/24.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Α.Π.Δ., δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.131644/24.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα