Εξυπηρέτηση Μηχανικών για ασφαλιστικά θέματα. (Ανακοίνωση 26.6.2019 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες παιδιών-εφήβων και ενηλίκων του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ Β΄4898/2018 και ΦΕΚ Β΄889/2019). (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10.7.2019 του ΕΟΠΥΥ)

Περισσότερα

Σχετικά με απόδοσης δαπάνης επιδόματος τοκετού και εξωσωματικής γονιμοποίησης. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/12/οικ.26130/10.7.2019 του ΕΟΠΥΥ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. (Εγκύκλιος-41 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/664/844604/11.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαΐου 2019 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 10.7.2019 στον ιστότοπο “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ – Blogspot” του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (ανάρτηση ειδοποιητηρίων – προθεσμία καταβολής 1ης δόσης: 30.8.2019). (Ανακοίνωση 9.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, έτους 2018. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169/5.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.829468/8.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ/319/821000/3.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κατασκηνώσεις – Λίστα αναμονής : υποβολή αιτήσεων από 4.7.2019 μέχρι και 7.7.2019. (Ανακοίνωση 4.7.2019 του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με το Ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα. (Εγκύκλιος-37 Αριθ.πρωτ.Δ21/62/1.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος-36 Αριθ.Πρωτ.Σ50/19/802007/1.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). (Απόφαση Αριθμ.οικ.29147/Δ1.10258/27.6.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2639/28.6.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 15.7.2019 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. (Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 29.7.2019 της προθεσμίας υποβολής των Α.Π.Δ. και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019. (Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα