Ρύθμιση οφειλών N.4611/19 – Επανυπολογισμός οφειλών. (Εγκύκλιος-56 ΑΡ.ΠΡΩΤ.401836/Σ.128130/12.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ρύθμιση τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Ηλείας. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.394970/7.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη (Αποκεντρωμένα Τμήματα Καλαμάτας, Κορίνθου). (Δελτίο Τύπου 8.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για την επιχείρηση/εργοδότη. (Ανακοίνωση 7.10.2021 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης από μητέρες-μισθωτές ασφαλισμένες κατά τον χρόνο αδείας με αποδοχές. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρ.384846/1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επιστροφή Πιστωτικών Υπολοίπων από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Μη Μισθωτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. (Δελτίο Τύπου 1.10.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Απόφαση Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/74095/3.10.2021 του Υφ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ξεκινά η λειτουργία του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας για τη στήριξη Επιχειρήσεων Κατασκευαστικού και Μελετητικού κλάδου, αποτέλεσμα της σύμπραξης του ΤΜΕΔΕ με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB. (Δελτίο Τύπου 30.9.2021 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Oριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.376547/Σ.652/28.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Αυγούστου 2021 Μη Μισθωτών (προθεσμία πληρωμής έως 30.9.2021). (Ανακοίνωση 28.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 120 δόσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου για το δεύτερο στάδιο υπαγωγής – Αντιμετώπιση περιπτώσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας. (Δελτίο Τύπου 27.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.4821/2021 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης – Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν.4756/2020. (Εγκύκλιος-52 Αρ.Πρωτ.367514/23.9.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Επανένταξη στις 120 δόσεις των πληγέντων από την πανδημία. (Δελτίο Τύπου 21.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Ανακοίνωση 17.9.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.350833/14.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα