Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στα ταμεία μετά τις τροποποιήσεις (με το Ν.4549/2018) διατάξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού. (Εγκύκλιος-30 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/302/18.7.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4554/18.7.2018 “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄130/18.7.2018)

Περισσότερα

Σημαντικό: Παροχή ασφαλιστικής ικανότητας Μηχανικών (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). (Ενημέρωση Μελών 10.7.2018 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης.(Εγκύκλιος-29 Αριθμ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/827977/29.6.2018 του ΕΦΚΑ που τροποποιεί την Εγκύκλιο-14 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404/8.3.2018)

Περισσότερα

Παράταση έως 6.7.2018 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Μαΐου 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Η εξόφληση εισφοράς Μαΐου 2018 μέσω Πάγιας Εντολής θα γίνει στις 2.7.2018. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 31.7.2018 για τις αναδρομικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2013. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαΐου 2018 Μη Μισθωτών. (Ανάρτηση 29.6.2018 Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταχώρηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ του αριθμού λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου που προέκυψε από εκκαθάριση ασφαλιστικής οφειλής του 2017. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Στις 21.6.2018, 28.6.2018 και 5.7.2018 από τις 08:00 έως τις 14:00 η υποδοχή του κοινού από το τ. ΤΣΜΕΔΕ θα επιτρέπεται αποκλειστικά για την έκδοση Κάρτας Κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση του τ.ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την έκδοση Εγγυητικών Eπιστολών για Έργα Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ (2014-2020). (Ανακοίνωση 22.6.2018 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.οικ.62134/4100/28.12.2017 Απόφασης της Υπ. και του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β΄4640). (Απόφαση Αριθμ.οικ.34124/2768/19.6.2018 της Υπ. και του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2318/19.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ.πρωτ.Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». (ΚΥΑ Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/18.6.2018 Αν. Υπουργού Οικονομικών και Αν. Υπουργού Υγείας – ΦΕΚ Β’2315/19.6.2018)

Περισσότερα

Εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια του τ. ΤΣΜΕΔΕ για τα αναδρομικά Α΄ εξαμήνου 2013

Περισσότερα

Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές. (Εγκύκλιος-28 Αριθμ.Πρωτ.771276/18.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 1912345...10...Τελευταία Σελίδα »