Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-13 Αρ.Πρωτ.67782/Σ21650/24.2.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις στις υπηρεσίες υγείας (υγειονομική περίθαλψη, φαρμακευτική κάλυψη) για τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ για ένα χρόνο – Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022 η ασφαλιστική ικανότητα. (Ανακοίνωση 25.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2021 Μη Μισθωτών (πληρωμή έως 5.3.2021). (Ανακοίνωση 25.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Σχετικά με επικείμενη απόφαση παράτασης έως τις 10.3.2021 της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων. (Ανακοίνωση 24.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Απογραφής και χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας εμμέσων μελών». (Δελτίο Τύπου 19.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους: α) των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας, β) ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (Γενικό Έγγραφο Α.Π.53270/11.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018, 2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.51994/Σ.16503/11.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β΄534). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.9769/12.2.2021 – ΦΕΚ Β΄586/13.2.2021)

Περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Παρατείνονται έως το τέλος του έτους οι ασφαλιστικές εισφορές επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. (Ανακοίνωση 12.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 – ΦΕΚ Β΄534/10.2.2021)

Περισσότερα

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους και Απογραφής στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο ΑΠ45389/5.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.39588/2.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021. (Εγκύκλιος-9 Αριθμ.Πρωτ.37598/1.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κλειστό το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021. (Ανακοίνωση 1.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Κορινθίας (με έδρα την Κόρινθο) και της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Κορινθίας (με έδρα το Κιάτο). (Ανακοίνωση 29.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα