Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./573/1109570/19.9.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4623/2019. (Εγκύκλιος-44 Αριθ.Πρωτ.Σ60/41/1052229/6.9.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

“Ασφαλιστικός οδηγός 120 δόσεων (Ν.4611/2019) – Χρήση πλατφόρμας – Ερωτήσεις Απαντήσεις – 2η Έκδοση (22/8/2019)”. (Ανακοίνωση 22.8.2019 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.80000/οικ.36531/129/20.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του Ν.4611/2019 (Α΄73/2019). (Εγκύκλιος-43 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/297/13.8.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 (Α΄85). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/9096/227/8.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ.80000/35591/Δ16.1210/7.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουλίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 30.8.2019). (Ανακοίνωση 8.8.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση Μηχανικών για ασφαλιστικά θέματα. (Ανακοίνωση 26.6.2019 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στα μέλη του – Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας». (Δελτίο Τύπου 30.7.2019 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Καταβολή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198/26.7.2019 και Ανακοίνωση 26.7.2019, του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ50/22/905880/25.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με την οποία παρακαλούνται τα Μέλη του να προβούν σε επαναβεβαίωση των στοιχείων τους

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουνίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Τετάρτη 31.7.2019). (Ανακοίνωση 23.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 32 του Ν.4611/19, σχετικά με την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης, του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/11. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ10043/οικ.2862/Δ18.1868/5.7.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα