Παράταση έως 15.11.2019 της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) ΥΑ, για το έτος 2019. (Απόφαση Αριθμ.47711/Δ1.15631/22.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3944/25.10.2019)

Περισσότερα

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018, άρθρο 22). (Εγκύκλιος-49 Αριθ.Πρωτ.Σ50/41/1289961/30.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Πέμπτη 31.10.2019). (Ανακοίνωση 23.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” Απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (Απόφαση Αριθμ.44568/Δ1.14795/7.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3751/10.10.2019)

Περισσότερα

Επιστροφή 100.695.867,69 εκ € σε 86.187 τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. (Ανακοίνωση 8.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153/4.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παρατείνεται έως 31.12.2019 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ.ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ. (Ανακοίνωση 4.10.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους. (Εγκύκλιος Αρ.ΠρωτΦ.80000/30705/Δ.16/778/2.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.80320/42862/Δ18.2718/1.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι τις 7.10.2019 για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. (Δελτίο Τύπου 30.9.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/2019. (Γενικό Έγγραφο ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ36/02/329/26.9.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Ένταξη Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων στη ρύθμιση των 120 δόσεων του Ν.4611/2019 (διαχωρισμός των σταδίων ένταξης). (Δελτίο Τύπου 24.9.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Αυγούστου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Δευτέρα 30.9.2019). (Ανακοίνωση 23.9.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Το έντυπο Ε12 θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ. (Ανακοίνωση 23.9.2019 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). (Απόφαση Αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3520/19.9.2019)

Περισσότερα