Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.259697/9.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 – ΦΕΚ Β΄3066/9.7.2021)

Περισσότερα

Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43/28.2.2020). (Εγκύκλιος-38 Αριθμ.Πρωτ.230146/Σ.393/22.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2021 Μη Μισθωτών (προθεσμία πληρωμής έως 30.6.2021). (Ανακοίνωση 22.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Βεβαίωση e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2020. (Ανακοίνωση 16.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2021. (Δελτίο Τύπου 15.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-34 Αρ.Πρωτ.210215/8.6.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/27.10.2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31-69). (Εγκύκλιος-33 Αρ.Πρωτ.201803/Σ.348/2.6.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αυτόματης λήξης ασφάλισης μελών Νομικών Προσώπων. (Δελτίο Τύπου 9.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.203295/3.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Απλούστευση Διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ – Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά. (Κοινό Δελτίο Τύπου 2.6.2021 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους: α) των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας, β) ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.200763/1.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 1.6.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2021 Μη Μισθωτών (προθεσμία πληρωμής έως 31.5.2021). (Ανακοίνωση 24.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του Ν.4798/2021 (ΦΕΚ Α΄68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή. (Εγκύκλιος-32 Αριθ.Πρωτ.Σ80/7/184177/24.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα