Νόμος 4826/2021 “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”. (ΦΕΚ Α΄160/7.9.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α΄/27.10.2020) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124/Α΄/18.7.2021), και της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/Β΄/10.6.2021) Κ.Υ.Α. – που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. (Εγκύκλιος-44 Αρ.Πρωτ.291392/Σ94347/29.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Διαβάστε το άρθρο »

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 – ΦΕΚ Β΄3066/9.7.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Νόμος 4826/2021 “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”. (ΦΕΚ Α΄160/7.9.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α΄/27.10.2020) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124/Α΄/18.7.2021), και της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/Β΄/10.6.2021) Κ.Υ.Α. – που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. (Εγκύκλιος-44 Αρ.Πρωτ.291392/Σ94347/29.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Διαβάστε το άρθρο »

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 – ΦΕΚ Β΄3066/9.7.2021)

Διαβάστε το άρθρο »