Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ.πρωτ.Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄2011) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». (ΚΥΑ Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/18.6.2018 Αν. Υπουργού Οικονομικών και Αν. Υπουργού Υγείας – ΦΕΚ Β’2315/19.6.2018)

Περισσότερα

Εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια του τ. ΤΣΜΕΔΕ για τα αναδρομικά Α΄ εξαμήνου 2013

Περισσότερα

Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές. (Εγκύκλιος-28 Αριθμ.Πρωτ.771276/18.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. (KYA Αριθ.64182/14.6.2018 Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2277/15.6.2018)

Περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ10042/οικ.13567/329/8.6.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Πρόσκληση δικαιούχων Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτικής περιόδου – Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτικής περιόδου 2018. (Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Πρόσκληση δικαιούχων Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου – Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων Α΄ περιόδου Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2018 μέχρι και την Παρασκευή 15.6.2018 14:00. (Ανακοίνωση 14.6.2018 του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. (Εγκύκλιος 26 με Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.609/737403/2018/8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017. (Ανακοίνωση 8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη και Πρόγραμμα Κατασκηνωτικής Περιόδου 2018. (Ανακοίνωσεις: ΕΦΚΑ 7.6.2018 και τ. ΤΣΜΕΔΕ 8.6.2018)

Περισσότερα

Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης – Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες – Διαγραφή οφειλών – Κοινοποίηση διατάξεων – Υπενθύμιση οδηγιών. (Εγκύκλιος 25 με Αριθμ.Πρωτ.Γ36/03/247/5.6.2018 του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Απριλίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 1.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 8.6.2018 της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμψηφισμού. (Ανακοίνωση 1.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 8.6.2018 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 30.5.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα