Προσαρμογή του «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν.4759/2020. (Ανακοίνωση 24.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Δείτε την Ανακοίνωση 24.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin