Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 ΥΑ «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017» (Β΄3136/2018). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/17.5.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2090/20.5.2021)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/17.5.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2090/20.5.2021) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin