Προέγκριση οικοδομικών αδειών, εγκρίσεις φορέων και κατηγορίες έκδοσης αδειών μετά την ισχύ του Ν.4759/2020. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/72311/2992/28.7.2021 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/72311/2992/28.7.2021 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin