Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4495/2017, όπως ισχύει. (Απόφαση Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/27.7.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Δείτε την Απόφαση Α.Π.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71309/2964/27.7.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin