Αποφάσεις Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ στη συνεδρίαση της 9.3.2015

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ κατά τη συνεδρίαση της 9.3.2015 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις που διευκολύνουν τους ασφαλισμένους:

1. Δημιουργία διακικτυακής εφαρμογής που θα υποστηρίζει την:
-Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για εταιρείες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών υπηρεσιών ανά μήνα.
-Έκδοση βεβαίωσης εταιρείας με στελέχωση (ΜΕΕΠ).
-Έκδοση βεβαίωσης εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης περί μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
Δείτε τη σχετική εισήγηση

2. Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής που θα υποστηρίζει την άμεση ενημέρωση των ασφαλισμένων σχετικά με το οφειλόμενο χρονικό τους διάστημα και το ποσό οφειλής τους, καθώς και την έκδοση κωδικού για την αμεσότητα πληρωμής των ασφαλιστικών οφειλών τους στην τράπεζα.
Δείτε τη σχετική εισήγηση

3. Την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων διακανονισμού.
Δείτε τη σχετική εισήγηση

4. Ενημέρωση των συνταξιούχων του Ταμείου σχετικά με τις βεβαιώσεις για φορολογική χρήση.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin