Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα : «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού». Τρίπολη 1.2.2017, Κόρινθος 10.2.2017 και Καλαμάτα 20.2.2017

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε επιμορφωτικά σεμινάρια για την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016, στην Τρίπολη την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 (Πρόσκληση-Θεματολογία, Αφίσα), στην Κόρινθο την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και στην Καλαμάτα τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 (Πρόσκληση-Θεματολογία), με εισηγητή τον Παλαιολόγο Λιάζο, Φοροτεχνικό Α΄ τάξεως και Σύμβουλο Επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα.

Εισήγηση και χρήσιμο υλικό :

Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »