Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα : «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού». Τρίπολη 1.2.2017, Κόρινθος 10.2.2017 και Καλαμάτα 20.2.2017

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε επιμορφωτικά σεμινάρια για την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016, στην Τρίπολη την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 (Πρόσκληση-Θεματολογία, Αφίσα), στην Κόρινθο την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και στην Καλαμάτα τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 (Πρόσκληση-Θεματολογία), με εισηγητή τον Παλαιολόγο Λιάζο, Φοροτεχνικό Α΄ τάξεως και Σύμβουλο Επιχειρήσεων σε εργασιακά και φορολογικά θέματα.

Εισήγηση και χρήσιμο υλικό :

Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Από το σεμινάριο στην Καλαμάτα
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin