Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Επικρατείας με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

Διαβάστε το άρθρο »

Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Επικρατείας με θέμα: «Ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των συνταξιοδοτικών παροχών από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».

Διαβάστε το άρθρο »