Επιστολή παρέμβασης του ΤΕΕ Πελοποννήσου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος για παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν. 4178/2013.

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος 5 / 02.02.2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα» 

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Κτηματολόγιο Α.Ε. με θέμα: «Κατάργηση των Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Κροκεών και Επιδαύρου Λιμηράς – Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 519/2021).»

Διαβάστε το άρθρο »

Επιστολή παρέμβασης του ΤΕΕ Πελοποννήσου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος για παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν. 4178/2013.

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος 5 / 02.02.2022 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα» 

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Κτηματολόγιο Α.Ε. με θέμα: «Κατάργηση των Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Κροκεών και Επιδαύρου Λιμηράς – Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 519/2021).»

Διαβάστε το άρθρο »