Ανακοίνωση (25.2.2016) ΕΤΑΑ/ΤΠΕΔΕ με την οποία γνωστοποιούνται: α) Τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016 που δύνανται να καταβάλονται εμπροθέσμως έως 28.2.2017, β) Η απόφαση να εισπραχθεί η διαφορά ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2015 χωρίς προσαυξήσεις έως 31.12.2016

Δείτε την υπ’ αριθμ. 942/25.2.2016 ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας ΕΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin