Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (31.7.2015): Οδηγίες Κ.Υ.Τ

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. Για την Έκδοση Νέου Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται η προσκόμιση του παλαιού βιβλιαρίου υγείας και 1 πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
  2. Για την επανέκδοση Νέου Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.
  3. Ολες οι συναλλαγές του Τμήματος Ασφάλισης του Κλάδου Υγείας απαιτούν τη παρουσία του ίδιου του ασφαλισμένου ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο με τη προσκόμιση βεβαίωσης από ΚΕΠ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου
Υγείας κ΄ Πρόνοιας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »