Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (31.7.2015): Οδηγίες Κ.Υ.Τ

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. Για την Έκδοση Νέου Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται η προσκόμιση του παλαιού βιβλιαρίου υγείας και 1 πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
  2. Για την επανέκδοση Νέου Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται υπεύθυνη δήλωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.
  3. Ολες οι συναλλαγές του Τμήματος Ασφάλισης του Κλάδου Υγείας απαιτούν τη παρουσία του ίδιου του ασφαλισμένου ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον ίδιο με τη προσκόμιση βεβαίωσης από ΚΕΠ ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

 Τμήμα Ασφάλισης Κλάδου
Υγείας κ΄ Πρόνοιας

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »