Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.1.2015) σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι η Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά αλλά θα μπορούν να την προμηθεύονται μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (www.tsmede.gr) αφού εγγραφούν και πιστοποιηθούν ως χρήστες (η εγγραφή μέλους, γίνεται στο www.tsmede.gr και η πιστοποίηση γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, στην Κεντρική υπηρεσία και στα Τοπικά Γραφεία).

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας παραμένει η δυνατότητα έκδοσης του παραπάνω εντύπου και από τα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας μας.

 

Εκ της Διευθύνσεως εισφορών

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin