Επίλυση προβλήματος πρόσθετων τελών Α΄ εξαμήνου 2016

Από το γραφείο προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ ενημερωθήκαμε ότι λύθηκε το πρόβλημα του υπολογισμού πρόσθετων τελών του μηχανογραφικού συστήματος και πλέον υπολογίζονται από την ημερομηνία 1.11.2016 για τις ασφαλιστικές εισφορές του Α΄ εξαμήνου του 2016.
Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη πληρώσει επιπλέον πρόσθετα τέλη θα συμψηφιστούν το Β΄ εξάμηνο του 2016.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin