Ημερίδα με θέμα : «Αποτίμηση & επεμβάσεις σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα & τοιχοποιίες». Τρίπολη 5.11.2016

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Αποτίμηση & επεμβάσεις σε κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα & τοιχοποιίες», στις 5 Νοεμβρίου 2016 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στην Τρίπολη (Πρόσκληση-Πρόγραμμα).
Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη ανέφερε :
«Το θέμα μας αφορά ουσιαστικά την ασφάλεια των υφιστάμενων δομημάτων, ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και πάντα επίκαιρο. Αυτή την περίοδο παρακολουθούμε όλοι τις δραματικές εικόνες καταστροφής στη γειτονική Ιταλία. Τα συμβάντα αυτά μάλιστα έχουν προκαλέσει και εδώ στην Ελλάδα λογική ανησυχία γιατί είμαστε, ως χώρα της Νότιας Ευρώπης, περιοχή με ιδιαίτερη σεισμικότητα. Βέβαια, δυστυχώς εδώ κάθε φορά που γίνονται σεισμοί εντός συνόρων ή στις γειτονικές περιοχές εκτός συνόρων, ξεκινάμε κάποια δημόσια συζήτηση περί του ότι : “πρέπει να δράσομε – να θωρακίσομε & να προετοιμάσομε τα κτήριά μας όσο καλύτερα γίνεται”, συζήτηση η οποία, όταν σταματήσουν τα φαινόμενα, τελειώνει και αυτή, η Πολιτεία εφησυχάζει και το θέμα μπαίνει πάλι στις καλένδες. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από το ΕΠΑΝΤΥΚ, το 75% του δομημένου πλούτου στην Ελλάδα είναι κατασκευασμένο πριν το 1985. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές μελέτες κατασκευής – στην καλύτερη των περιπτώσεων – έχουν γίνει με το αντισεισμικό κανονισμό του 1959, δηλ. ουσιαστικά με μία απλοϊκή θεώρηση της πιθανής συμπεριφοράς σε ενδεχόμενο σεισμό που φυσικά απέχει παρασάγγας από τις σημερινές επιστημονικές απόψεις. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι τα κτήρια μετά το 1985 έχουν μικρότερη σεισμική διακινδύνευση – είναι ίσως λιγότερο εύτρωτα. Στις σύγχρονες κατασκευές τηρούνται περισσότερες προβλέψεις αντισεισμικότητας. Αυτή είναι γενικά η κατάσταση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας. Να επισημάνω δε, ότι έχει αποδειχθεί ότι η σεισμικότητα της χώρα μας είναι σημαντικά υψηλότερη από ότι προβλεπόταν παλαιότερα. Αν σε όλα αυτά συνυπολογίσομε την φυσιολογική γήρανση των υλικών, την κακή συντήρηση, τις διάφορες εκ των υστερών παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό χωρίς μελέτη-επίβλεψη και συμβουλές του ειδικού Μηχανικού καθώς και το ξεχωριστό κομμάτι των αυθαίρετων κατασκευών που έχουν γίνει μετά το 1985, μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να δώσομε ιδιαίτερη βαρύτητα και να ασχοληθούμε σοβαρά με την Παθολογία των υφιστάμενων κτηρίων. Εργαλεία του Μηχανικού -του ειδικού Επιστήμονα στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος- είναι ο ΚΑΝΕΠΕ, ο ΚΑΔΕΤ & οι Ευρωκώδικες. Οι Κανονιστικές αυτές διατάξεις και οι Κανονισμοί, τι ισχύει ως Νομοθεσία, οι απαιτήσεις, οι αλλαγές καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους, οι μέθοδοι & οι τεχνικές επεμβάσεων είναι το αντικείμενο της σημερινής μας εκδήλωσης που γίνεται στα πλαίσια της έγκαιρης-έγκυρης και συνεχούς ενημέρωσης & επιμόρφωσης των μελών του ΤΕΕ Πελοποννήσου στα τεχνικά πεδία και τις τεχνολογικές εξελίξεις όπου η συμβολή μας είναι απαραίτητη-πολύτιμη-επωφελής για την κοινωνία αλλά και προσφέρει σε εμάς ευκαιρίες απασχόλησης. Το ισχύον, στη χώρα μας, συνολικό κανονιστικό πλαίσιο περί αποτίμησης και επεμβάσεων-ενισχύσεων για να έχομε την επιθυμητή συμπεριφορά (την επιτελεστικότητα) του υφιστάμενου κτηρίου είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, πρωτοποριακό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αλλά δυστυχώς πρακτικά παραμένει στα αζήτητα. Η καθίζηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω της ολιγωρίας και αδράνειας, θα έλεγα, (για να μην πω αδιαφορίας) της Πολιτείας, δεν έχει επιτρέψει την ουσιαστική χρήση του, παρά μόνο ελάχιστες εφαρμογές έχουν γίνει. Το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ θέτει το θέμα του ελέγχου της στατικής επάρκειας, της αποτίμησης των κατασκευών δίνοντας έτσι έμφαση στην αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων. Όμως τα προτεινόμενα αυτά δεν πρέπει να μείνουν στα χαρτιά, και ειδικά τώρα λόγω και της οικονομικής κρίσης. Εμείς ως ΤΕΕ, όπως και επανειλημμένα έχομε ζητήσει στο παρελθόν και το ζητάμε και σήμερα άλλη μία φορά από την Πολιτεία (γιατί και τα χρόνια περνάνε, δηλ. τα κτήρια γερνάνε και τα περιθώρια στενεύουν), να προχωρήσει σε υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης και αντισεισμικής αναβάθμισης υφισταμένων κτηρίων (πρωταρχικά των Δημοσίων κτηρίων και των κτηρίων συνάθροισης κοινού και κατόπιν και των ιδιωτικών κτηρίων) στα πλαίσια μιάς συνολικής κτηριακής πολιτικής. Υπήρξε, ξέρετε, προ τετραετίας (?), μία έτοιμη πρόταση στο ΥΠΕΝ, το πρόγραμμα “Εξοικονομώ με ασφάλεια” με προαπαιτούμενο την στατική επάρκεια των κτηρίων. Δυστυχώς δεν προχώρησε, έμεινε σε κάποιο συρτάρι κάποιου γραφείου στο Υπουργείο. Γιατί όμως να συμβαίνει αυτό? Και σήμερα ξεκινά ένα νέο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”. Γιατί, δεν θα μπορούσε να είναι ένα Πρόγραμμα που, εκτός από Ενεργειακή Αναβάθμιση, να αφορά και την Αντισεισμική Αναβάθμιση? Αφού εξάλλου εμείς ως χώρα μπορούμε να το υλοποιήσομε. Έχομε και το Επιστημονικό Δυναμικό γι’ αυτή τη δουλειά και τα απαραίτητα εργαλεία (τους Κανονισμούς). Πολιτική βούληση χρειάζεται. Τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει άμεσα να αναζητήσουν πηγές χρηματοδότησης και να προωθήσουν οικονομικά κίνητρα (επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές) για να στηριχτούν σχετικές πρωτοβουλίες. Τα οφέλη θα είναι πολλά. Θα καλυφθούν πολλές ανάγκες:
-η αντισεισμική θωράκιση – η ασφάλεια των κατασκευών και γενικά η αναβάθμιση της αξίας του κτηριακού αποθέματος
-θα υπάρξει απασχόληση για εμάς τους Μηχανικούς και γενικώς θα δοθούν διέξοδοι και θα ανοίξουν θέσεις εργασίας
-θα κινηθεί οικονομικά η αγορά και
-θα δημιουργηθούν έσοδα για το Κράτος.
Επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η διεκδίκηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Να δημιουργηθεί μία “Ομάδα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου” και να γίνει πρόταση να προχωρήσομε σε μία συγκροτημένη πολιτική της Ευρ. Ένωσης στις χώρες αυτές σε θέματα αντισεισμικής θωράκισης-αναβάθμισης υφισταμένων κτηρίων, όπως υπάρχει στα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης αυτών.»

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ:

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin