Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν.4714/2020. (Εγκύκλιος-30 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/34/17.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-30 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/34/17.5.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin