Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-14 ΑΠ70383/25.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-14 ΑΠ70383/25.2.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin