Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων, ετών 2017, 2018 και 2019. (Εγκύκλιος-7 Αρ.Πρωτ.30612/Σ.9297/26.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-7 Αρ.Πρωτ.30612/Σ.9297/26.1.2021 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin