Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του Ν.4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών. (Εγκύκλιος-54 Αρ.Πρωτ.349657/Σ109752/28.12.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-54 Αρ.Πρωτ.349657/Σ109752/28.12.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin