Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18, 20, 27, 41, 64 , 66, 67, 68 και 80 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020). (Εγκύκλιος Ε.2203/23.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2203/23.12.2020 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin