Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.338446/17.12.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.338446/17.12.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin