Διεύρυνση των κατηγοριών των υπαγόμενων προσώπων στο ΤΜΕΔΕ. (Ανακοίνωση 13.10.2020 του ΤΜΕΔΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 13.10.2020 του ΤΜΕΔΕ εδώ

Δείτε τα δικαιολογητικά εγγραφής εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin