Νέα παράταση μέχρι 30.4.2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.238542/2.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.238542/2.10.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin