Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/20 (ΦΕΚ Α΄43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του Ν.4690/20 (ΦΕΚ Α΄104) για την απασχόληση των συνταξιούχων. (Εγκύκλιος-35 Αριθμ.Πρωτ.187100/17.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-35 Αριθμ.Πρωτ.187100/17.8.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin