Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν.4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών. (Εγκύκλιος-34 Αριθ.Πρωτ.Σ78/18/164151/22.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-34 Αριθ.Πρωτ.Σ78/18/164151/22.7.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin