Παράταση μέχρι 10.7.2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.143140/3.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.143140/3.7.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin