Υποβολή ΑΠΔ για τη μισθολογική περίοδο Μαΐου 2020. (Ανακοίνωση 30.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Ανακοίνωση 30.6.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin