Διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. (Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin