Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.131641/24.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.131641/24.6.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin