Κλειστές τη Δευτέρα 29.6.2020 οι οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ που εδρεύουν στην Κόρινθο. (Ανακοίνωση 19.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Ανακοίνωση 19.6.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin