Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.126826/19.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.126826/19.6.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο-10 Αριθμ.Πρωτ.65531/20.3.2020 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin