Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-27 Αριθμ.Πρωτ.121403/16.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-27 Αριθμ.Πρωτ.121403/16.6.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin