Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2264/12.6.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄2264/12.6.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin