Α) Παράταση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 04/2020 επιχειρήσεων που πλήττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες. Β) Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 04/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.99857/27.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.99857/27.5.2020 του e-ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin