Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.17537/989/6.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1887/18.5.2020)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.17537/989/6.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1887/18.5.2020) εδώ

Δείτε το άρθρο 42 παρ. 4 του Ν.4052/2012 εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin