Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.οικ.18048/1027/12.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.οικ.18048/1027/12.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.15435/913/16.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄1559/23.4.2020) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin